เที่ยวเชียงราย

เที่ยวเชียงราย

เที่ยวเชียงราย

เรื่องเล่าความประทับใจของ นัฐพงษ์

วันที่ 20 เม.ย. 55 เวลา 12.00 น. เดินทางจากด่านซ้ายสู่เมืองเชียงราย ตลอดระยะการเดินทางตัวข้าพเจ้า

ประทับใจเอกวัฒน์ เรื่องแรกคือ ตัวกระผมขับรถ ส่วนน้องเอกวัฒน์เป็นคนบอกทาง

โดยมีแผนที่ในการเดินทางตลอดทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางลัด จากด่านซ้ายไปใช้เวลา 5 ชม.

ถึงเชียงราย  หมดค่าน้ำมันก็ประมาณ 1,500 บาท ซึ่งก็ไม่แพงประหยัด  ถึงที่พัก

ความประทับใจที่ตามมาน้องเอกวัฒน์ช่วยขนของลงจากรถ 

และช่วยประกอบรถจักรยานที่นำไปด้วย 3 คัน  ร่วมรับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่ 21 เม.ย. 55  เดินออกจากที่พักไปวัดร่องขุน โดยมีน้องเอกวัฒน์และตัวกระผม

พร้อมกับเพื่อนอีกคนร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แต่เสียดายไม่ได้เจอ อ.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ 

จากนั้นได้เดินไปที่  อ.แม่สาย  ข้ามฟังไปพม่าซื้อของที่ระลึก กลับจากพม่า เข้าจ.เชียงราย 

ปั่นจักรยานรอบเมืองเชียงราย 9 วัด  ใช้เวลาในการปั่นจักรยาน ประมาณ 2 ชม. 

วันที่ 22 เดินทางกลับ  แวะซื้อของฝากที่  จ.พะเยา  และ  อ.เด่นชัย


เรื่องเล่าความประทับใจของ เอกวัฒน์

       ความประทับใจของตัวกระผมเองรู้สึกดีต่อพี่เขาตั้งแต่ได้เขามาปฎิบัติงานร่วมกันแล้ว 

พี่นัฐพงษ์มีเรื่องอะไรก็จะมาแรกเปลี่ยนและเล่าสู่กันฟังตลอด  ระยะทางถึงแม้จะ

ไกลแต่พี่เขาก็ขับรถคนเดียว ไม่รู้สึกเหนื่อยตัวกระผมถามว่าจะขับเปลี่ยน  พี่เขาบอกว่าไม่เป็นไร 

พอถึงเชียงรายผมกับพี่เขาก็นำรถจักรยานลงจากรถยนต์ เก็บของพักผ่อน 

วันที่ 21 เม.ย. 55 ร่วมถ่ายภาพที่วัดร่องขุน  และรับประทานอาหารเที่ยงที่เชียงราย 

ช่วงเย็นก็ปันจักรยานรอบเมืองเชียงราย  ปั่น 9 วัด ในการปั่นจักรยาน ซึ่งตัวกระผมได้ยืมจักรยานพี่เขาปั่น 

ก็ไม่เคยได้ปั่นจักรยานซักที  ก็รู้สึกเหนื่อย  หิวน้ำ  แต่พี่เขาก็ปั่นช้าๆรอผมตลอด ซึ้งในน้ำใจ  และ

เป็นพี่ที่ดูแลน้องได้ดีจริงๆ  จากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็น  วันที่ 22 เม.ย. 55 เดินทางกลับด่านซ้าย  

view