กองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย

จาก หนังสือการ์ตูน ผีตาโขน สู่ กองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย 

อยู่มาวันหนึ่งมีซีดีส่งมาถึงหมอจิ๋ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เป็นซีดีการ์ตูนเรื่อง ผีตาโขน สนุกสนานงานบุญหลวง วาดลายเส้น แต้มสี โดยคุณอรุณศักดิ์  อ่องละออ เป็นเรื่องราวที่คัดย่อ ตัดตอนมาจากงานวิจัยท้องถิ่น ที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว.เรื่องราวเขียนกระชับ เข้าใจง่าย อ่านแล้วทำให้รู้จักเมืองด่านซ้าย พระธาตุศรีสองรัก งานบุญหลวง และประเพณีการละเล่นผีตาโขน แบบว่าเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ใจความ(พอรู้เรื่อง...ประมาณนั้น)  เมื่อทีมงานเห็นภาพวาดและอ่านเนื้อหาของหนังสือเลยมีความคิดที่จะพิมพ์ออกมาเป็นเล่ม ขายราคาถูกเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ชาวด่านซ้ายและผู้สนใจทั่วไป เมื่อตกลงใจได้ก็เริ่มกระบวนการตรวจทานและแก้ไขบางส่วนของเนื้อเรื่อง รวมถึงการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้คุณนอร์มา อาเบะ อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาช่วยงานที่เทศบาลตำบลด่านซ้าย เป็นคนช่วยแปลแต่เนื่องจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเป็นหน่วยงานของรัฐ การทำอะไรขายเพื่อหารายได้เข้าโรงพยาบาลโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดูจะเป็นการไม่เหมาะสม จึงได้ตั้ง"กองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย..กองทุนเพื่อเด็กด่านซ้าย"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนด่านซ้ายและนำรายได้จากการจำหน่าย หนังสือการ์ตูน ผีตาโขนเข้ากองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย 
กองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อยก่อตั้งขึ้นด้วยเงินทุนตั้งต้นจากกองทุนปันน้ำใจ โรงพยบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายและมีผู้บริจาคสบทบทุนเรื่อยมา

          

view