บ้านใหม่ของบอย

 บ้านใหม่ของบอย...
.
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 อบต.โพนสูง ได้ทำการมอบบ้านหลังใหม่ที่ทำการปรับปรุงภายใต้โครงการ บ้านเทอดไท้องค์ราชันย์ โดยท่านนายอำเภอได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ  และมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายร่วมให้ข้อคิดในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน แก่ชาวบ้านและตัวแทนส่วนราชการที่ร่วมงานในวันนั้น 
สิ่งที่เราได้สัมผัสในวันนั้น นอกจากบ้านหลังใหม่ของบอยและครอบครัวแล้ว ยังเห็นความร่วมแรงร่วมใจ ไม่ละทิ้งกันและกันของคนในชุมชน และความเห็นอกเห็นใจกันของ
มนุษย์ ที่อยู่ร่วมโลกเดียวกัน

คุณหมอจิ๋วได้ฝากไว้ให้ผู้ร่วมงานในวันนั้นคือ  บอย ที่เคยเป็นผู้ป่วยถึงแม้จะไม่สามารถกลับมาทำอะไรได้อย่างเมื่อก่อน  แต่วันนี้ เขาได้กลายเป็น ครู ที่คอยขัดเกลาหัวใจของทุกคนที่ได้สัมผัสกับเขา  วันนี้เขากลายเป็นผู้เยียวยา ให้แก่คนที่ท้อแท้สิ้นหวัง เป็นเสมือนสาระที่คนอื่นๆจะต้องย้อนหลังกลับมาดู เพื่อก้าวเดินในวันข้างหน้าอย่างระวังในชีวิตมากขึ้น  ...วันนี้เราจึงนำภาพความประทับใจในวันนั้น มาให้ทุกคนได้สัมผัส และร่วมรู้สึกยินดีไปพร้อมๆกัน

            

 
     
 
     
 

 

view