โครงการเพาะกล้า ตาโขนน้อย "ฝึกทักษะว่ายน้ำ"

โครงการเพาะกล้าตาโขนน้อย ฝึกทักษะว่ายน้ำ เดือน เมษายน 2552
..........................

รุ่นที่  1    วันที่  20-30  เม.ย.  2552 เวลา  06.30-08.30  น.

.

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ชื่อเล่น

เบอร์ติดต่อ

ผู้ปกครอง

1.

ด.ช.อัครพนธ์  อินแผลง

บิ๊กส์

089-2199028

นางสุขใจ  ช่อรักษ์

2.

ด.ช.รัชชานนท์  สายบุญตั้ง

นนท์

081-2632232

ว่าที่ รต.เดชา  สายบุญตั้ง

3.

ด.ญ.กัญญาณัฐ  สุทธิ

นิ้ง

085-0121925

นางสมภาร  สุทธิ

4.

ด.ญ.ปวรพิชญ์  นิยมถิ่น

ใบเตย

089-7159017

นางพรพิไล  นิยมถิ่น

5.

ด.ช.ภัคพงษ์ อุประ

ทีม

 

นายอภิชัย  อุประ

6.

ด.ญ.เพ็ญพิชชา  ธิติวิภู

นุ๊กนิค

 

คุณธนา  ธิติวิภู

8.

ด.ญ.ณัฏฐ์นรี  แสงรัตน์

มะนาว

087-2222624

คุณสุรินทร  สอนศรียา

10

ด.ญ.สิตานัน เนตรผงค่า 

น้องน้ำว้า

 

คุณอรอุมา  เนตรผง

 

 

รุ่นที่  2  วันที่  20-30  เม.ย.  2552  เวลา  16.00-18.00  น.

.

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อเล่น

เบอร์ติดต่อ

ผู้ปกครอง

1.

ด.ช.ธนาทิป  อรรคสูรย์

ขิง

 

พี่น้อง (ซ้อมบำรุง)

2.

ด.ญ.นวนาฏ  พลเดชาสวัสดิ์

 

 

พี่ปุ๊  ER

3.

ด.ญ.วริยา  พลเดชาสวัสดิ์

 

 

พี่ปุ๊  ER

4.

ด.ญ.อรรยา  ดีด่านค้อ

อรรยา

 

ว่าที่รต.อภิชาติ  ดีด่านค้อ

5.

ด.ญ.สมปรารถนา  ปทักขินัง

 

 

 

6.

ด.ช.ภารดร  สร้อยนาค

 

 

คุณสุพัตตรา  สร้อยนาค

7.

ด.ช.ธีระยุทธ  ไปดี

เปตอง

 

พี่เป็ด  (จ่ายกลาง)

8.

ด.ญ.สุภาวิตา  แสนประสิทธิ์ 

น้องว่าน

 

วอร์ด  2

9.

ด.ช.จักรรินทร์  ฉิมงาม

 

 

พี่เปียร์

10.

ด.ช.ปรัชญากร  พิมพ์รัตน์

 

 

คุณไกรลาศ  พิมพ์รัตน์

 


หมายเหตุ ขึ้นรถพร้อมกันที่บริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก

view