โครงการเพาะกล้า..ตาโขนน้อย

ตาโขนใหญ่ใจดี...ขอเชิญน้องๆ ตาโขนน้อยร่วมขบวนการ "เพาะกล้า..ตาโขนน้อย" กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่แสนสนุก..

 

 

ขอเชิญบุตรหลานของชาวครอบครัวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย        สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ในโครงการ
"เพาะกล้า ตาโขนน้อย" ซึ่งเป็นโครงการที่มีมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้ร่วมสนุก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมค่ายเยาวชน
เรียนรู้ธรรมชาติ ค่ายวิทยาศาสตร์  กิจกรรมกีฬาฟุตซอล ว่ายน้ำ ปิงปอง กิจกรรมดนตรี และศิลปะ ฯลฯ    ซึ่งจะช่วยให้
บรรดาตาโขนน้อยทั้งหลายได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานที่   ร่วมกับตาโขนใหญ่ใจดีทั้งหลาย
ซึ่งอาสามาด้วยใจ  โดยในเดือนตุลาคมมีกิจกรรมต่างๆมากมายรอน้องๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 • กิจกรรมค่ายศิลปะปีที่ 5 วันที่ 12-16 ตุลาคม 52 โดยครูน้ำ และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  รุ่นที่ 1 สำหรับน้องๆ อายุ 5-12 ปี รับจำนวน 15 คน เวลา 09.00-12.00 น.
  รุ่นที่ 2 สำหรับน้องๆ อายุ 9-12 ปี รับจำนวน 15 คน เวลา 13.00-16.00 น.
  โดยน้องๆสามารถเลือกคอร์สพิเศษ เช่น สีน้ำ วัสดุประดิษฐ์ วาดภาพ
 • กิจกรรมค่ายเยาวชนเรียนรู้ธรรมชาติ ปี 4 วันที่ 16-18 ตุลาคม 52 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนในเขตอำเภอด่านซ้าย จำนวน 25 คน
                           ครูผู้ปกครอง                 จำนวน 5 คน
                           เจ้าหน้าที่ รพร.ด่านซ้าย จำนวน 5 คน
  กติกา เขียนเรียงความในหัวข้อ "ถ้าด่านซ้ายไม่มีป่าไม้" ด้วยลายมือ ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ส่งภายใน
             วันที่ 29 กันยายน 2552 ประกาศผลเรียงความ วันที่ 30 กันยายน 2552

น้องๆ คนไหนที่สนใจ สามารถดาว์นโหลดเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้จ๊ะ ช้าหมดเต็มอดเข้าร่วม
โครงการนะจ๊ะ

ส่งใบสมัครได้ที่คุณนวลนิสา นนทะโคตร ฝ่ายบริหาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.121

 

 

view