วิ่ง 10,000 กิโลเมตร

 

ในปี 2552 คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ขอเชิญครอบครัวชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมสำคัญในปีนี้ คือ กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งสะสมระยะทางมีเป้าหมายทั้งปีที่ระยะทาง 10,000 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

สถิติการวิ่งสะสมระยะทาง 10,000 กิโลเมตร 

             วันที

           ระยะทาง 

         จำนวนผู้ร่วมวิ่ง 

       ระยะทางสะสม 

      ระยะทางเฉลี่ย 

            เป้าหมาย 

7 ม.ค.2552

265 ก.ม 100 คน  265 ก.ม. 2.65 ก.ม./คน 9,735 ก.ม.
14 ม.ค.2552 381ก.ม. 124 คน  646 ก.ม. 3.70 ก.ม./คน  9,354 ก.ม.
21 ม.ค.2552  555 ก.ม. 134 คน  1,201 ก.ม. 4.14 ก.ม./คน  8,799 ก.ม.
28 ม.ค.2552  333 ก.ม. 109 คน 1,534  ก.ม. 3.06 ก.ม./คน  8,466 ก.ม.
4 ก.พ.2552 359 ก.ม. 118 คน 1,893 ก.ม. 3.04 ก.ม./คน 8,107 ก.ม.
11 ก.พ.2552  377 ก.ม. 127 คน 2,270 ก.ม. 2.97 ก.ม./คน 7,730 ก.ม.
18 ก.พ.2552  352 ก.ม. 118 คน  2,622 ก.ม. 2.98 ก.ม./คน 7,378 ก.ม.
25 ก.พ.2552 300 ก.ม.  107 คน 2,922 ก.ม. 2.80 ก.ม./คน  7,078 ก.ม.
4 มี.ค.2552 292 ก.ม.  104 คน  3,214 ก.ม. 2.81 ก.ม./คน  6,786 ก.ม.
11 มี.ค.2552 341 ก.ม.  127 คน  3,555 ก.ม. 2.69 ก.ม./คน 6,445 ก.ม.
 18 มี.ค.2552 46 ก.ม. 19 คน  3,601 ก.ม. 2.42 ก.ม./คน  6,399 ก.ม.
25 มี.ค.2552  120 ก.ม.  47 คน  3,721 ก.ม. 2.55 ก.ม./คน  6,279 ก.ม.
 1 เม.ย.2552  254 ก.ม.  90 คน 3,975 ก.ม. 2.82 ก.ม./คน  6,025 ก.ม.
 8 เม.ย.2552  296 ก.ม. 110 คน 4,271 ก.ม. 2.96 ก.ม./คน  5,729 ก.ม.
22 เม.ย.2552  214 ก.ม.  82 คน   4,485 ก.ม. 2.61 ก.ม./คน  5,515 ก.ม.
29 เม.ย.2552 280 ก.ม. 95 คน  4,765 ก.ม. 2.95 ก.ม./คน  5,235 ก.ม.
6 พ.ค.2552 187 ก.ม.  70  คน 4]952 ก.ม. 2.67 ก.ม./คน 5,048 ก.ม.
13พ.ค.2552  72 ก.ม. 18  คน  5,024 ก.ม. 4.00 ก.ม./คน 4,976 ก.ม.
20 พ.ค.2552 260 ก.ม.  87 คน  5,284 ก.ม. 2.99 ก.ม./คน 4,716 ก.ม.
27 พ.ค.2552 268 ก.ม.  89 คน  5,552 ก.ม. 3.01 ก.ม./คน 4,448 ก.ม.
3 มิ.ย.2552  219 ก.ม.  87 คน  5,771 ก.ม. 2.52 ก.ม./คน 4,229 ก.ม.
10 มิ.ย.2552  253 ก.ม. 93 คน  6,024 ก.ม. 2.72 ก.ม./คน 3,976 ก.ม.
17 มิ.ย.2552  244 ก.ม.  87 คน  6,268 ก.ม. 2.80 ก.ม./คน 3,732 ก.ม.
24 มิ.ย.2552 243 ก.ม.  91 คน  6,511 ก.ม. 2.67 ก.ม./คน 3,489 ก.ม.
1 ก.ค.2552  137 ก.ม.  54 คน  6,648 ก.ม. 2.54 ก.ม./คน 3,352 ก.ม.
15 ก.ค. 2552   203 ก.ม   71 คน   6,851 ก.ม.  2.86 ก.ม./ค 3,149 ก.ม.
22 ก.ค. 2552  306 ก.ม   100 คน   7,157 ก.ม.  3.06 ก.ม./คน 2,843 ก.ม.
29 ก.ค. 2552 273 ก.ม   77 คน  7,430 ก.ม. 3.55 ก.ม./คน 2,570 ก.ม.
5 ส.ค. 2552  339 ก.ม  106 คน  7,769 ก.ม.  3.20 ก.ม./คน  2,231 ก.ม.
19 ส.ค. 2552 295 ก.ม. 100   คน 8,064 ก.ม. 2.95 ก.ม./คน  1,936 ก.ม.
26 ส.ค.2552 319 ก.ม. 93 คน 8,383 ก.ม. 3.43 ก.ม./คน 1,617 ก.ม.
2 ก.ย. 2552 358 ก.ม. 114 คน 8,741 ก.ม. 3.14 ก.ม./คน 1,259 ก.ม.
9 ก.ย. 2552 305 ก.ม. 101 คน 9,046 ก.ม. 3.20 ก.ม./คน 954 ก.ม.  
16 ก.ย.2552 393 ก.ม. 113 คน 9,439 ก.ม. 3.48 ก.ม./คน 561 ก.ม.  
23 ก.ย. 2552  289  ก.ม. 98 คน

9,728 ก.ม.

2.95 ก.ม./คน 272 ก.ม.  

view