รถมอเตอร์ไซด์สำหรับผู้พิการ

จากความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด รถมอเตอร์ไชด์ต้นแบบสำหรับผู้พิการ จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟู และศูนย์ประกันสุขภาพ
   
   
   
view