ความคืบหน้าโครงการจัดทำสามล้อเครื่องสำหรับผู้พิการทางขา

รายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
 
สัปดาห์ที่ 1 - 5           รายงานวันที่…………เดือน……………………พ.ศ………………………..
ชื่องาน รถสามล้อเครื่องเครื่องสำหรับผู้พิการทางขา
 
รายละเอียดของงานการออกแบบโครงสร้าง
  • ใช้โปรแกรม AUTO CADในการออกแบบโครงสร้างในขั้นตอนแรก
การดำเนินงาน
  • ดำเดินงานตามแบบที่ได้เสนอไป เนื่องจากโครงงานนี้เป็นโครงงานต้นแบบ จึงมีปัญหาในเรื่องโครงสร้าง และได้ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่มีปัญหาในเรื่องระบบขับเคลื่อนได้ทำการออกแบบยึดเครื่องยนต์ไว้ด้านหลังคนขับ และได้ออกแบบติดตั้งล้อหลังดังแสดงในรูปภาพดังนี้
 
 
รูปที่ 1. แสดงภาพการถอดชิ้นส่วนเอาเครื่องรถออก
 
 
รูปที่ 2. แสดงภาพการวางตำแหน่งเครื่อง
 
รูปที่ 3. แสดงภาพการดัดเหล็กโครงสร้าง
 
 
รูปที่ 4. แสดงภาพการเชื่อมโครง
 
 
รูปที่ 5. แสดงภาพการเชื่อมโครง
 
รูปที่ 6. แสดงภาพการตัดเหล็กทำบูดยึดเพลา
 
 
รูปที่ 7. แสดงภาพการกลึงบู๊ชยึดเพลา
  
                       
                                       ( ก )                                                                          ( ข )
                                                 
รูปที่ 8. ก. แสดงภาพบู๊ช
                                                                                    ข. แสดงภาพแผ่นเหล็กยึดเพลา
 
 
 
รูปที่ 9. แสดงภาพการใส่ชุดเพลา
 
 
รูปที่ 10. แสดงภาพการใส่ชุดเพลา
 
 
รูปที่ 11. แสดงภาพการกลึงแผ่นเหล็กยึดสเตอร์หลัง
 
รูปที่ 12. แสดงภาพแผ่นเหล็กยึดสเตอร์หลัง
 
 
รูปที่ 12. แสดงภาพการกลึงบู๊ชยึดล้อหลัง และชุดเบรกหลัง
 
 
รูปที่ 13. แสดงภาพการยึดใส่บู๊ชล้อหลัง
 
 
รูปที่ 14. แสดงภาพการติดตั้งชุดโช๊คล้อหลัง และเครื่องยนต์
 
 
รูปที่ 15. แสดงภาพการวางตำแหน่งติดตั้งจานเบรก และสเตอร์หลัง
 
 
รูปที่ 16. แสดงภาพการติดตั้งจานเบรก และสเตอร์หลัง
 
รูปที่ 17. แสดงภาพการติดตั้งดรัมเบรก และสเตอร์หลัง
 
 
รูปที่ 18. แสดงภาพการติดตั้งเชื่อมคานยึดถังน้ำมันเชื้อเพลิง
 
 
รูปที่ 19. แสดงภาพการติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ปัญหา
·         ในการสร้างรถสามล้อเครื่องสำหรับผู้พิการทางขา มีความยาวกว่าที่ได้ออกแบบไว้ ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องโครงสร้าง ช่วงตรงกลางที่ฐานรองรับรถเข็นอ่อนยุบลงเมื่อมีน้ำหนัก
 
การแก้ไข
·         ทำการเสริมเหล็กเข้าไปในส่วนที่ไม่แข็งแรง
 
view