กิจกรรมอบรมครูอนามัยโรงเรียน

.....
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ฝ่ายทันตสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดีๆ ที่ห้องประชุมผีตาโขน เป็นการอบรมครูอนามัยในงานส่งเสริมทันตสุขภาพซึ่งมีครูอนามัยจากโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60คน ถึงคนจะเยอะกิจกรรมเหมือนจะดูเคร่งเครียด ใช้ความคิดกันจนมันสมองแทบปลิ้น แต่งานก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง คุณครูถึงกับบอกว่าอยากให้มีอีกหลายๆวัน ไม่รู้เพราะกิจกรรมดีหรืออาหารอร่อย ในที่สุด อาถรรพ์ศุกร์ 13 ก็ถูกล้างโดยห้องฟันไปเรียบร้อย...
 
หมอแปม รายงานเจ้าค่ะ
.....
view