นายวิสุทธิ์ แสนประสิทธ

ชื่อ   นายวิสุทธิ์     แสนประสิทธิ
ชื่อเล่น   สุทธิ์
อายุ   34
วันเกิด   11  พษภาคม  2517
สถานะ   โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน   62   ต.นาหอ   อ.ด่านซ้าย   จ.เลย
รหัสไปรษณีย์   42120
โทรศัพท์บ้าน    -
มือถือ    -
Email    -
ตำแหน่งการทำงาน   พ.ข.ร.ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว
ประสบการณ์การทำงาน   1.  ทำงานที่ประเทศไต้หวัน  3  ปี
view