นางสาวนันทวัน สุอังคะ

                 ชื่อ   นางสาวนันทวัน     สุอังคะ
ชื่อเล่น   อุ่น
อายุ   24  ปี
วันเกิด   17  ตุลาคม  2526
สถานะ   โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน   1/16   ถ.เฉลิมพระเกียติ ร.9  ต.หนองบอน  อ.ประราศ จ.กทม.
รหัสไปรษณีย์   10250
โทรศัพท์บ้าน   02-328-1409
มือถือ   089-894-3606
Email   oon_falconet@yahoo.com
ตำแหน่งการทำงาน   นายแพทย์  4
ประสบการณ์การทำงาน   แพทย์ใช้ทุน  ที่ รพ.เลย  1  ปี
view