นางสาวสุขสวัสดิ์ เครือหงษ

ชื่อ   นางสาวสุขสวัสดิ์     เครือหงษ์
ชื่อเล่น   แป๋ว
อายุ   28  ปี
วันเกิด   16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2523
สถานะ   โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน   88  หมู่  5  ต.นาหอ  อ.ด่านซ้าย  จ. เลย
รหัสไปรษณีย์   42120
โทรศัพท์บ้าน   -
มือถือ   -
Email   -
ตำแหน่งการทำงาน   พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ( OR )
ประสบการณ์การทำงาน   -
view