กมล บรรพวัฒนรักษ์

นาย   กมล     บรรพวัฒนรักษ์
ชื่อเล่น   น็อต
อายุ   24  ปี
วันเกิด   18  พ.ย.  2526
สถานะ   โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน  168  หมู่  8   ต.ด่านซ้าย  อ.ด่านซ้าย จ.เลย
รหัสไปรษณีย์   42120
โทรศัพท์   -
มือถือ   -
Email   Dr.KAmon@hotmail.com
ตำแหน่งการทำงาน   นายแพทย์ 4
ประสบการณ์การทำงาน   โรงพยาบาลเลย
view