นางสาวนวลนิสา นนทะโคตร

ชื่อ   นางสาวนวลนิสา     นนทะโคตร
ชื่อเล่น   ดิวส์
อายุ   23  ปี
วันเกิด   8  พฤศจิกายน  2528
สถานะ   โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน   18  หมู่  10  ต.ด่านซ้าย  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย
รหัสไปรษณีย์   42120
โทรศัพท์บ้าน   -
มือถือ    -
Email   Nuannisa@hotmail.com
ตำแหน่งการทำงาน   ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์การทำงาน -
view