นางสาวนิศากร เกิดแสง

ชื่อ    นางสาวนิศากร     เกิดแสง
ชื่อเล่น    หนิง
อายุ    24  ปี
วันเกิด    13  กรกฏาคม  พ.ศ.2527
สถานะ    โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน    102  ต.หนองไขว่  อ.หล่มสัก  จ.เพรชบูรณ์
รหัสไปรษณีย์    67110
โทรศัพท์บ้าน    -
มือถือ    -
Email    fugmong&hotmail.com
ตำแหน่งการทำงาน    นักกายภาพบำบัด
ประสบการณ์การทำงาน    1. โรงพยาบาลเขาค้อ  จ.เพชรบูรณ
     2.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  จ.เลย
view