นางสาวนลพรรณ วุฒิวณิช

ชื่อ นางสาวนลพรรณ     วุฒิวณิช
ชื่อเล่น   แปม
อายุ   24  ปี
วันเกิด   5  กันยายน  2526
สถานะ   โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน   294  ถ.ศรีปราชญ์  ต.ทะเลชุบศร   อ.เมือง  จ.ลพบุรี
รหัสไปรษณี   15000
โทรศัพท์บ้าน   -
มือถือ   -
Email   monkeypam@hotmail.com
ตำแหน่งการทำงาน   ทันตแพทย์
ประสบการณ์การทำงาน   -
view