นางสาวกาญจนากรณ์ ยศปัญญา

ชื่อ   นางสาวกาญจนากรณ์     ยศปัญญา
ชื่อเล่น   แตน
อายุ   23  ปี
วันเกิด   22  เมษายน  พ.ศ. 2528
สถานะ   โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน   6 หมู่  5  ต.นาพึง  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย
รหัสไปรษณีย์   42120
โทรศัพท์บ้าน   -
มือถือ   -
Email   Tann_03@hotmail.com
ตำแหน่งการทำงาน   พยาบาลวิชาชีพ
ประสบการณ์การทำงาน     -
view