นายสุริยะ วังคีรี

ชื่อ    นายสุริยะ   วังคีรี
ชื่อเล่น     เปรม
อายุ    22  ปี
วันเกิด    26  กันยายน   2529
สถานะ    โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน    138   ต.นาดี  อ.ด่านซ้าย   จ.เลย
รหัสไปรษณีย์    42120
โทรศัพท์บ้าน     -
มือถือ     -
Email     -
ตำแหน่งการทำงาน    พนักงานเคลื่อนย้าย
ปรสบการณ์การทำงาน   -
view