นางสาวจุรีวรรณ ตันโยสิ

ชื่อ   นางสาวจุรีวรรณ     ตันโยสิ
ชื่อเล่น   นิว
อายุ   23  ปี
วันเกิด   6   พฤษภาคม  2528
สถานะ   โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน   256  หมู่  1  ถ.แก้วอาสา   ต.ด่านซ้าย  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย
รหัสไปรษณีย์   42120
โทรศัพท์บ้าน   -
มือถือ   -
Email   Tunyosi@hotmail.com
ตำแหน่งการทำงาน   พยาบาลวิชาชีพ
ประสบการณ์การทำงาน    -
   
view