นางสาวฐาปนี อินแผลง

ชื่อ   นางสาวฐาปนี         อินแผลง
ชื่อเล่น   เอ๋ย
อายุ   27  ปี
วันเกิด   27   พฤษภาคม  2524
สภานะ   โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน   30/3  ถ.เลย-เชียงคาน  ต.เมือง  อ.เมือง
จังหวัด   เลย
รหัสไปรษณีย์   42000
โทรศัพท์บ้าน   -
มือถือ   -
Email   Aoei_@hotmail.com
ตำแหน่งการทำงาน   พยาบาลประจำการ
ประสบการณ์การทำงาน   -
view