สิเรศ สร้อยตา

 
 
ชื่อ
นางสาวนิเรศ         สร้อยตา
ชื่อเล่น
ตาล
อายุ
24 ปี
        วันเกิด   
7   กรกฎาคม    2527
สถานะ
โสด
ที่อยู่ปัจจุบัน  
บ้านเลขที่     22 /1 ถนน- 
ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
รหัสไปรษณีย์
53130
โทรศัพท์บ้าน
-
มือถือ
-
Email 
physicalterapy@hotmail.com
ตำแหน่งการทำงาน
นักกายภาพบำบัด
ประสบการณ์การทำงาน
1. รพ. วังสะพุง จ.เลย
2. รพร. ด่านซ้าย
 
 
view